Məhsullar


Qaz vasitəsilə avtomatik yanğınsöndürmə sistemi

Yanğınsöndürmə sistemləri bu sistemlərdə tətbiq olunan alov söndürən agentin növündən (məsələn: su, köpük, təmiz təsirsiz və sintezləşdirilmiş qazlar kimi) asılı olaraq fərqlənirlər.

KÖPÜKLÜ YANĞINSÖNDÜRMƏ

Tarixi ölçülər üzrə qısa müddət ərzində enerjiyə olan tələbat yüz dəfələrlə artmışdır. Ənənəvi yanacaq növləri - odun və kömür artıq bəşəriyyətin artan ehtiyaclarını ödəmirdi,prinsipcə yeni enerji daşıyıcılarına ehtiyac yaranmışdı.

Mühafizə-yanğın siqnalizasiyası

Mühafizə-yanğın siqnalizasiyası yaşadığımız mürəkkəb və həm də gözlənilməz hadisələrlə dolu olan dünyamızda şəhərkənarı bağ evindən başlamış iri müəssisəyə qədər hər bir obyektin ən zəruri atributlarından birinə çevrilmişdir. Müasir optikanın və elektronikanın


Tüstüsovurma və ventilyasiya sistemi

Statistikaya görə, yanğın zamanı baş verən hər beş ölüm hadisəsindən dördünün səbəbi yüksək temperatur yox, tüstü olmuşdur. Yanğın zamanı tüstü əksər hallarda istidən daha sürətlə yayılır. Bu tüstü göz qişası ilə təmasda olaraq, gözlərdə kəskin yandırıcı ağrıya, göz yaşının axmasına və hərəkətlərdə dezorientasiyaya səbəb olur. 

Avtomatik yanğın söndürmə sistemlərinin quraşdırılması

Bütün avtomatik yanğınsöndürmə sistemləri (AYSS) ilk növbədə lokal və mərkəzləşdirilmiş sistemlərə bölünür. Daha sonra AYSS iş prinsipinə görə - sprinkler və drençer növünə görə təsnifləndirilir. Yanğın söndürmə qaydasına görə isə - odsöndürən qarışığın fiziki xassələri və kimyəvi tərkibi ilə fərqlənirlər.

Yanğın təhlükəsizlik sistemlərinin layihələndirilməsi və yenidən təşkili

Yanğın təhlükəsizliyi mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış savadlı layihədən ibarət olmaqla  yanaşı,  bu layihə normativ-hüquqi sənədlər əsasında və sifarişçinin maliyyə imkanları və arzuları nəzərə alınmaqla hazırlanır.Lakin bütün hallarda əsas sistemlərin təhlükəsizliyinə və etibarlılığına mütləq

Onlayn konsultasiya
Onlayn konsultasiya
Operatorlar hal-hazırda məşğuldurlar.
Xahiş edirik daha sonra cəhd edin və ya əlaqə bölməsindən istifadə edərək müraciət edin..