Xidmətlər

Avto dayanacaq sistemləri

“YQS” müştərilərinə yeni xidmətlər təqdim etməkdə davam edir. Azərbaycan üzrə bir sıra böyük layihələrdə təhlükəsizlik sistemlərini təqdim edən şirkət nəqliyyat vasitələrinin və nəqliyyat yollarının yükünün artdığı bir zamanda avto nəqliyyatın park olunması üçün müasir həllər, yeni “Avto dayanacaq sistemləri” xidmətini təklif edir.


Ətraflı oxuAudio video domofon sistemləri

Müasir audio-, videodomofon sistemləri yaşayış yerinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi işində ən etibarlı və effektiv vasitələrdən biri sayılır. Bu sistemlər arzuedilməyən və çağırılmayan “qonaqların” mənzilə daxil olmalarına məhdudiyyət qoymağa imkan verir.


Ətraflı oxuOdsöndürənlərə təhcizat və onlara xidmət

Müasir zamanımızda alovlanmanı elə lap başlanğıc anındaca söndürmək üçün artıq əlimizin altında bir neçə vedrə suyun olması vacib deyildir – çünki bunun üçün müasir yanğınsöndürən vasitədən – odsöndürəndən istifadə etmək kifayət edir. Yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına görə bütün istehsalat və ictimai yerlərdə, həmçinin bütün nəqliyyat vasitələrində odsöndürən olmalıdır.


Ətraflı oxuDaxil olmanı məhdudlaşdırılması və nəzarət sistemləri (Acces control)

Hal-hazırda mövcud olan ən intellektual təhlükəsizlik sistemlərindən biri də - daxilolmaya nəzarət sistemidir. Bu sistem yalnız müvafiq giriş icazəsi olan şəxslərin qapalı ərazilərə daxil ola bilmələri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Sistemin əsas məqsədi kənar şəxslərin otaqlara və yaxud da mühafizə olunan zonaya icazəsiz daxil olmasının qarşısının alınmasıdır.


Ətraflı oxuVideo – müşahidə sistemləri

Müasir təhlükəsizlik sistemlərini bütün sutka boyunca – 24 saat ərzində fasiləsiz davam edən videomüşahidəsiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Texnologiyaların sürətli və güclü inkişafı, videomüşahidə sistemini baş verən hadisələrin passiv şahidi olmaq rolundan çıxarmışdır. Süni intellekt vasitəsilə idarə olunan bu sistem, bundan sonra yalnız biometrik tanınma ilə məhdudlaşmayacaqdır. Artıq videomüşahidə sistemi müəyyən hərəkət tərzi və davranış alqoritmlərinə, ştatdankənar vəziyyətlərə də reaksiya verən geniş bir sahəni əhatə edir.


Ətraflı oxuHidrantların və yanğın əleyhinə su kəmərlərinin quraşdırılması

Son zamanlar yanğın söndürmənin alternativ sistemlərinin geniş şəkildə ihkişaf etməsinə baxmayaraq, alovun söndürülməsi işində ən çox istifadə edilən vasitə - sudur. Bir çox hallarda məhz su bilavasitə söndürmə agenti kimi tətbiq edilir, bir başqa halda sudan insanların həyatını və sağlamlığını istilik şüalanmasından qorumaq üçün “su divarının” yaradılması üçün istifadə edilir, digər halda isə çox mürəkkəb yanğın vəziyyətində suyun dispersiyası vasitəsilə alınan su tozu əvəzsiz yanğınsöndürmə agenti kimi çıxış edir, daha sonra yanğın fəlakətinin miqyasının böyüməsinin qarşısını almaq üçün yanan konstruksiyaların soyudulması işində də su köməyə çatır.


Ətraflı oxuYanğın təhlükəsizlik sistemlərinin layihələndirilməsi və yenidən təşkili

Yanğın təhlükəsizliyi mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış savadlı layihədən ibarət olmaqla  yanaşı,  bu layihə normativ-hüquqi sənədlər əsasında və sifarişçinin maliyyə imkanları və arzuları nəzərə alınmaqla hazırlanır.Lakin bütün hallarda əsas sistemlərin təhlükəsizliyinə və etibarlılığına mütləq


Ətraflı oxuAvtomatik yanğın söndürmə sistemlərinin quraşdırılması

Bütün avtomatik yanğınsöndürmə sistemləri (AYSS) ilk növbədə lokal və mərkəzləşdirilmiş sistemlərə bölünür. Daha sonra AYSS iş prinsipinə görə - sprinkler və drençer növünə görə təsnifləndirilir. Yanğın söndürmə qaydasına görə isə - odsöndürən qarışığın fiziki xassələri və kimyəvi tərkibi ilə fərqlənirlər.


Ətraflı oxuTüstüsovurma və ventilyasiya sistemi

Statistikaya görə, yanğın zamanı baş verən hər beş ölüm hadisəsindən dördünün səbəbi yüksək temperatur yox, tüstü olmuşdur. Yanğın zamanı tüstü əksər hallarda istidən daha sürətlə yayılır. Bu tüstü göz qişası ilə təmasda olaraq, gözlərdə kəskin yandırıcı ağrıya, göz yaşının axmasına və hərəkətlərdə dezorientasiyaya səbəb olur. 


Ətraflı oxuMühafizə-yanğın siqnalizasiyası

Mühafizə-yanğın siqnalizasiyası yaşadığımız mürəkkəb və həm də gözlənilməz hadisələrlə dolu olan dünyamızda şəhərkənarı bağ evindən başlamış iri müəssisəyə qədər hər bir obyektin ən zəruri atributlarından birinə çevrilmişdir. Müasir optikanın və elektronikanın


Ətraflı oxuKÖPÜKLÜ YANĞINSÖNDÜRMƏ

Tarixi ölçülər üzrə qısa müddət ərzində enerjiyə olan tələbat yüz dəfələrlə artmışdır. Ənənəvi yanacaq növləri - odun və kömür artıq bəşəriyyətin artan ehtiyaclarını ödəmirdi,prinsipcə yeni enerji daşıyıcılarına ehtiyac yaranmışdı.


Ətraflı oxuQaz vasitəsilə avtomatik yanğınsöndürmə sistemi

Yanğınsöndürmə sistemləri bu sistemlərdə tətbiq olunan alov söndürən agentin növündən (məsələn: su, köpük, təmiz təsirsiz və sintezləşdirilmiş qazlar kimi) asılı olaraq fərqlənirlər.


Ətraflı oxuOnlayn konsultasiya
Onlayn konsultasiya
Operatorlar hal-hazırda məşğuldurlar.
Xahiş edirik daha sonra cəhd edin və ya əlaqə bölməsindən istifadə edərək müraciət edin..